Programok

Leprások és extrém halálesetek a rézkorból

info heading

info content


Magyar Tudományos Akadémia Humán Tudományok Kutatóháza - Budapest

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

+36-20/564-0688 (Király Ágnes szervező)

http://ri.btk.mta.hu/hu/kapcsolat

Kiselőadó II/1.

2018.05.26 12.00

14 év felettieknek

A mai Abony közelében mintegy 5700 évvel ezelőtt élt népesség életmódját, betegségeit vizsgálta egy hazai kutatócsoport. A késő rézkor idő szakára keltezhető településen a jellegzetes háztartási objektumok– tároló és hulladékgödrök, anyagnyerőgödrök, kutak – mellett a terület északi és keleti szélén két, jól elkülöníthető területen, kilenc – kilenc, régészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű gödör került elő. A jelenségek feltárása során világossá vált, hogy azok célirányosan kialakított áldozati gödrök, úgynevezett bothrosok. A beásásokból összesen 48 emberi váz-, illetve vázrész is feltárásra került. A csontmaradványok részletes antropológiai vizsgálata során számos esetben sikerült erőszakos cselekményekre utaló nyomokat és kóros elváltozásokat megfigyelni. Ezek egy része az egykori közösség általános egészségi állapotát tükrözi, közöttük magas volt az elégtelen táplálkozás okozta elváltozások, a csonthártya gyulladások és az élet során elszenvedett csonttörések száma, illetve az antropológus kutatócsoport eredményei alapján az elemzett késő rézkori népesség egyik tagján a lepra csonttani tünetei jelentkeztek, amely jelenlegi tudásunk alapján a világ legkorábbi ismert leprás megbetegedése lehet.

Előadó: Fábián Szilvia régész, Magyar Nemzeti Múzeum